ประชาสัมพันธ์

"ขณะนี้เว็บไซต์หลักของกลุ่มประสานราชการบริหารส่วนภูมิภาค สามารถเข้าใช้งานได้ตามปรกติแล้ว โดยเลือกลิ้งค์ที่ปรากฎ
หรือรอให้ระบบนำท่านสามารถไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติในอีก วินาที "


-เข้าสู่เว็บไซต์หลัก กลุ่มประสานราชการบริหารส่วนภูมิภาค-